Στουρνάρη 51 & Πατησίων, Τ.Κ. 10432 Αθήνα

συνεδρίες

Συνεδρία είναι η ατομική ή η οικογενειακή συνάντηση με τον ψυχοθεραπευτή.
Εστιάζοντας στο θέμα που απασχολεί το άτομο ή την οικογένεια, χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνικές που βοηθούν στην ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος που έχουν όσα τους απασχολούν και στον προσδιορισμό των συνειδητών παρεμβάσεων που απαιτούνται ώστε να βελτιώσουν την ζωή τους, διατηρώντας τον έλεγχο των εξελίξεων.

Στο Κέντρο Ψυχοσωματικής Ισορροπίας δίνουμε έμφαση στα ορατά αποτελέσματα γιατί αποτελούν τις αποδείξεις κάθε εσωτερικής διαφοροποίησης.

Οι συνεδρίες διαρκούν μία ώρα και συνήθως γίνονται σε εβδομαδιαία βάση για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.