Στουρνάρη 51 & Πατησίων, Τ.Κ. 10432 Αθήνα

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κέντρο Ψυχοσωματικής Ισορροπίας στηρίζει την προσωπική εξέλιξη και ενδυνάμωση.  Από το 2009 προσφέρει σεμινάρια, ομιλίες και συνεδρίες που στόχο έχουν την αποκάλυψη των πραγματικών δυνατοτήτων του κάθε ανθρώπου.